Havo 4 – Module 1

Indexcijfers
Een goede uitleg mét voorbeelden vind je op de volgende websites:
www.economielokaal.nl/nindexcijfers
www.economietrainer.nl/hoe-bereken-je-de-koopkracht