M/H 2: Hoofdstuk 1

Percentages

Hoeveel is 5% van € 200?
5% = 5/100 = 0,05
Dus: 200 x 0,05 = € 10.

Hoeveel % is € 10 van € 200?
Vraag = hoeveel is DIT van DAT? (ezelsbruggetje)
Antwoord = DIT / DAT, dus 10 / 200 = 0,05 x 100% = 5%.

Hoeveel % is € 8 van € 120?
Eén van de leerlingen gaf als antwoord: 15% (=fout).
Dan heb je 120 gedeeld door 8 i.p.v. andersom!
Het juiste antwoord: 8 / 120 = 0,06666 x 100% = 6, 7%.

Je kunt jezelf controleren met een eenvoudig voorbeeld:
hoeveel % is 5 van 20? Vijf is 1/4 van 20, dat is 25%.
Deel je 20 door 5, dan komt er 4 uit: 4% is fout.
Deel je 5 door 20 dan komt er 0,25 uit: x 100% = 25%.